בעקבות מודעת הדרושים: עבודת סטודנט לבדיקה

לחצו כאן כדי להוריד את קובץ עבודת הסטודנט למחשב שלכם. שמרו את הקובץ שייפתח, ואז העירו הערות על העבודה (באמצעות "עקוב אחר שינויים") בהיבטים של תוכן, מבנה ולשון.

שימו לב: אין לשכתב את הטקסט ואין להתווכח עם העמדות המוצגות בו. מטרתה של מטלה זו אינה לבחון את יכולותיכם כעורכי טקסט. מה שאתם מתבקשים לעשות הוא להעיר על הבעיות שבטקסט באופן שיאפשר לסטודנט לשפר את עבודותיו הבאות.

בהצלחה!